W dniu 28 września 2019 r. delegacje ogólnopolskich struktur Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona uczestniczyły w uroczystościach pogrzebowych śp. Andrzeja Chmielewskiego.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22 września 2019r. zmarł nasz Kolega śp. Andrzej Chmielewski (59 lat) – polski samorządowiec, urzędnik, polityk, radny i wicemarszałek województwa podlaskiego.

My, Jego Koledzy i dobrzy znajomi – wspominamy Andrzeja, jako człowieka otwartego, szczerego, o wysokiej kulturze, bezinteresownego i bardzo lubianego w lokalnym środowisku, który nikomu nie odmówił swojej pomocy, który potrafił dzielić się dobrem i radością z innymi ludźmi – czerpiąc z tego wielką radość życia.

Będziemy Go wspominać jako wspaniałego Kolegę i Przyjaciela! Cześć Jego Pamięci !

Rodzinie, Współpracownikom i Osobom znajomym, pragniemy złożyć szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd ZZR Samoobrona