W dniach 13 -14 luty 2020 roku, członkowie Związku Zawodowego Rolnictwa SAMOOBRONA uczestniczyli w Brukseli, w debacie dotyczącej AFS (afrykańskiego pomoru świń) oraz Zielonego Ładu. Oprócz przewodniczącego Lecha Kuropatwińskiego ZZR Samoobrona reprezentowali członkowie ZZR Samoobrona z woj. małopolskiego: Sławomir Luty i Andrzej Boligłowa.

COPA COGECA to europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, powstała w 1962 w wyniku połączenia COPA – Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych z COGECA – Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej.

Wystąpienie przewodniczącego ZZR Samoobrona można obejrzeć poniżej:

Copa Cogeca ma za zadanie reprezentować interesy rolników w UE. Polskę w COPA COGECA reprezentują: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.