Na konferencji Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona gdzie obradowało Prezydium Związku i Przewodniczący Wojewódzcy Związku podjęto wiele tematów poświęconych rolnictwu, wsi i konsumentom. Niektóre z nich przedstawiamy do dyskusji na szczeblu rządowym. Ponadto nas przedstawiciele spotkali się z Głównym Lekarzem Weterynarii – Mirosławem Welz i jego służbami gdzie omawiano ważne kwestie dotyczące ASF i jego rozwiązaniami, które dołączymy do wniosków. Poniżej prezentujemy pismo do premiera zawierające 10 punktów z przeprowadzonych ustaleń.