Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona Fundacja Szansa dla Gmin zwraca się do rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie o wpłaty w wysokości 400 zł na konto Fundacji Szansa dla Gmin do dnia 25.04.2017.