W ramach realizacji podpisanego porozumienia w 2012 roku między Przeowdnicząćym Samoobrony z Województwa Wielkopolskiego, a Marszłakiem Województwa Wielkopolskiego odbędzie się konferencja "Wielkopolski rynek pracy - wyzwania przyszłości". Wydarzenie będzie miało miejsce 21 maja 2019 r., i reprezentantem ZZR Samoobrona będzie Przewodzniczący na Województwo Wielkopolskie - Józef Juszkiewicz.

 

W dniu 18.05.2019 r. (sobota) o godzienie 11:00 w siedzibie Związku Zawodowego Rolników Samoobrona w biurze w Warszawie odbędzie się spotkanie Prezydium i Przewodniczących wojewódzkich. Na spotkanie również zaproszeni są kooordynatorzy kolonii oraz grupa ds. promocji Pani Ewy Bergman.

W dniu 18.05.2019 r. (sobota) o godzienie 11:00 w siedzibie Związku Zawodowego Rolników Samoobrona w biurze w Warszawie odbędzie się spotkanie Prezydium i Przewodniczących wojewódzkich. Na spotkanie również zaproszeni są kooordynatorzy kolonii oraz grupę ds. promocji Pani Ewy Bergman.

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona oraz Fundacja Szansa dla Gmin ogłasza rekrutację na kolonie letnie  2019. W koloniach mogą brać udział dzieci i młodzież do 16-go roku życia (ostatni rocznik 2003). Koszt wyjazdu przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi  500 zł .


Przewodniczący ZZR Samoobrona na województwo wielkopolskie – Józef Juszkiewicz miał przyjemność odebrać podziękowanie za cztery lata działalności Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu. Jego zaangażowanie przyczyniło się do kształtowania pozytywnego wizerunku województwa wielkopolskiego w zakresie promocji zatrudnienia oraz przeciwdziałania bezrobociu i jego negatywnym skutkom.


Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz
optymizmu,energii i nadziei na lepszą przyszłość
życzy ZZR Samoobrona

 

Zapraszamy na spotkanie przewodniczących Prezydia Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona i Partii, które odbędzie się w hoteu "U Witaszka" w Czosnowie koło Warszawy w dniu 13.04.2019 (sobota) o godz. 12:00. Zapraszamy grupę Ewy Bergman z rzecznikiem Moniką Cichacką. Prosimy o punktualne przybycie.

Przewodniczący ZZR Samoobrona,
Lech Kuropatwiński

W dniu 27 marca 2019 r. w siedzibie KOWR w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Rady Społecznej. Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Chmielewski. Obecny był zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Białymstoku Pan Henryk Dębowski, który otworzył posiedzenie.

      Od wielu lat Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona i jego  Fundacja „Szansa dla Gmin”organizuje wypoczynek dla dzieci z rodzin rolniczych. Z wypoczynku mogą skorzystać dzieci, które nie ukończyły szesnastego roku życia (w tym roku jest to rocznik 2003). Wypoczynek organizowany jest w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej z dofinansowaniem z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.


W dniu 27 marca 2019 roku,w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie  powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego,Zespołu Odbudowy Suwerenności Paszowej i ograniczenia GMO.Zespół skupia przedstawicieli różnych branż produkcji rolnej przetwórców ,jak również związkowców i reprezentantów świata nauki.Przedstawicielem z ramienia Związku Zawodowego Rolnictwa Samooobrona była wiceprzewodnicząca związku, Ewa Bergmann.Podczas dyskusji poruszono wiele kwestii związanych z problemami występującymi w rolnictwie.

 

Osoby obecne na spotkaniu przedstawiły sytuację na rynku zbożowym ,zwrócono uwagę na fakt,że niekontrolowany import zbóż z Ukrainy destabilizuje rynek krajowy. Posiedzenie grupy zdominował jednak temat zastąpenia w produkcji pasz dla zwierząt, śruty sojowej z importu ,zawierającej organizmy genetycznie modyfikowane , białkiem krajowym..Obecnie na rynku jest dostępna ograniczona ilość soi bez GMO ,głównie z  polskich upraw .Członkowie zespołu zastanawiali się jakie podjąć działania aby zwiększyć produkcję tzw.roślin bobowatych.

 

Czy zwiększając produkcję krajowego białka można wyeliminować sprowadzanie na nasz rynek poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO ? Przeważały opinie, że w obecnej sytuacji jest to praktycznie niemożliwe, zwłaszcza w hodowli młodych zwierząt i drobiu.Jednym z czynników decydującym o tym czy rolnik będzie uprawiał rośliny bobowate w swoim gospodarstwie jest cena produktu.Z ekonomicznego punktu widzenia obecna cena krajowej soi  nie jest opłacalna dla producenta i nie gwarantuje stabilnego dochodu. Zastanawiano się jakie rośliny można wprowadzić do uprawy aby zastąpić białko soi GMO.

 

Jak zachęcić rolników do większej produkcji roślin bobowatych?

Zwrócono również uwagę na fakt, że istnieje  coraz większe zapotrzebowanie w Europie na mięso i jego przetwory oznaczone jako nie zawierajace GMO. Nie ma jednak konkretnych wytycznych co do oznaczania i certyfikowania tych produktów.

 

Kolejne spotkania zespołu dedykowane będą poszczególnym tematom, które zostały poruszone podczas dyskusji.

 

Ewa Bergman