Rocznica śmierci Andrzeja Leppera

W dniu 5 sierpnia 2017 roku mija szósta rocznica tragicznej śmierci Andrzeja Leppera. Pamiętamy Jego niezłomną postawę Polaka, męża stanu, gorliwego patrioty w walce z niesprawiedliwością społeczną, z antyludzkim liberalizmem, z układem zdeprawowanych elit politycznych. Uczcijmy pamięć legendarnego, charyzmatycznego przywódcy Samoobrony biorąc masowo udział w rocznicowych obchodach.

Spotykamy się w Warszawie dniu 5 sierpnia 2017 roku.

Program:

  • O godz. 14.30 zbiórka przed Sejmem, krótkie wystąpienia zaproszonych gości.
  • O godz. 16.00 msza święta w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży.
  • Około godziny 17.00 centralne uroczystości pod tablicą poświęconą Andrzejowi Lepperowi przy Al. Jerozolimskich 30.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

/-/ Lech Kuropatwiński