Fundacja Szansa dla Gmin

W dniu 20 października odbyło się posiedzenie wspólne Rady oraz Zarządu Fundacji „Szansa dla Gmin” poszerzone o koordynatorów wojewódzkich.

Na spotkanie we wsi Kruszyn w powiecie włocławskim oprócz władz Fundacji przybyło również blisko czterdziestu wolontariuszy z całej Polski. Obrady poprzedzone były uroczystym obiadem oraz wręczeniem dyplomów i nagród dla najlepszych organizatorów letnich kolonii.

(sk)