Prace nad WPR po 2020 roku

Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA (Self Defence)  w Brukseli na posiedzeniu COPA COGECA - europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze - reprezentowali  Andrzej Adamczewski (Białogard), Roman Gola, Andrzej Kot (obaj Połczyn Zdrój) oraz Przewodniczący Związku Lech Kuropatwiński.

Na posiedzeniu w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2017 r.   długo dyskutowano na temat kierunków zmian unijnej polityki rolnej jaka miałaby obowiązywać po 2020 roku.

Mówiono o ewolucji przyszłej WPR, której jednym z  celów ma być stabilizacja dochodów gospodarstw rolnych. Brexit nie pozostanie bez wpływu na przyszłą politykę rolną, także Polską.

Wiadomo, że zabraknie składki Wielkiej Brytanii na poziomie wielu mld euro, a z drugiej strony nie wiadomo czy państwa członkowskie zdecydują się uzupełnić tę kwotę, czy będzie je na to stać.

Najbliższe miesiące to intensywna praca nad szczegółowym kształtem przyszłej WPR i dopasowaniem do budżetu UE. Konkretne przepisy prawne mają być wypracowane w połowie 2018 roku. Komisarz Phil Hogan na posiedzeniu COPA-COGECA zasugerował by rządy krajów dołożyły się do budżetu i uzupełniły brakującą brytyjską składkę.

Wiele mówiono o tym, że przyszła polityka rolna powinna przestrzegać zasady równości pomiędzy wszystkimi państwami UE, że należy zmniejszyć różnice w poziomach wsparcia między państwami członkowskimi. Doprowadzić do wzmocnienia obszarów wiejskich, które stanowią źródło naszych europejskich tradycji i modelu gospodarstwa rodzinnego. UE potrzebuje na przyszłość silnej i konkurencyjnej WPR z jednakowymi i prostymi zasadami jej stosowania. Kwestią o kluczowym znaczeniu jest utrzymanie dwóch filarów WPR, a także utrzymanie poziomu finansowania dopłat bezpośrednich w pierwszym filarze na obecnym poziomie. Osobiście uważam, że uczestnictwo w pracach COPA COGECA daje bardzo duże możliwości wpływania na  konstrukcję polityki rolnej Unii Europejskiej ponieważ organizacja ta bardzo blisko współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Radą Europy.

Andrzej Adamczewski