Informacja

Na dzień 18 lutego o godzinie 11.oo w siedzibie przy Al. Jerozolimskich 11/19 lok.14 zwołuję posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZZR Samoobrona poszerzone o przewodniczących województw.

                                                                                                                                                                                                            /-/ Lech Kuropatwiński