Wiadomości - parafowanie porozumienia

W dniu 22 marca 2018 r. w gmachu Sejmu przy ulicy Wiejskiej odbyło się kolejne z serii, robocze spotkanie pomiędzy reprezentantami partii Wolni i Solidarni oraz ZZR Samoobrona. Delegacjom przewodniczyli odpowiednio Kornel Morawiecki i Lech Kuropatwiński. 

Wiodącym tematem rozmów było opracowanie zasad koordynacji  w zakresie  wspierania istotnych dla obu stron inicjatyw społecznych oraz politycznych. Uzgodniono również elementy programowe, które w przyszłości  posłużą jako platforma dla opracowywania i realizacji wspólnych projektów. Rezultatem dzisiejszych negocjacji  było parafowanie w obecności członków delegacji, zaproszonych gości oraz dziennikarzy  wstępnej umowy o współpracy pomiędzy obiema organizacjami w prezentowanym zakresie oraz zapowiedź prowadzenia dalszych rozmów w celu poszerzenia płaszczyzny porozumienia i kooperacji.

(sk)