Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. Odbyło się posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca. Delegacji ZZR Samoobrona w składzie: Marek Duszyński, Roman Gola, Andrzej Kot Oraz Janusz Lamer przewodniczył Lech Kuropatwiński.

W trakcie obrad przyjęto następujące dokumenty:

  • Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności: Poglądy Copa i Cogeca na temat nowego modelu realizacji i nowej zielonej struktury;
  • dokument analityczny Copa i Cogeca na temat komunikatu Komisji w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych po roku 2020;
  • stanowisko Copa i Cogeca w sprawie dużych zwierząt drapieżnych i gatunków konfliktowych;
  • zalecenia Copa i Cogeca w sprawie planu na rzecz białek pochodzenia roślinnego dla Europy;
  • stanowisko Copa i Cogeca w sprawie oceny funkcjonowania ramowej dyrektywy wodnej (WFD);
  • wspólne stanowisko Copa, Cogeca, EDA i Eucolait popierającego ochronę oznaczeń mleczarskich, wspólne definicje produktów i normy handlowe w Unii Europejskiej;

(sk)