Spotkanie z ministrem rolnictwa

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się dzisiaj z przedstawicielami Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”. Podczas spotkania omawiano bieżącą sytuacją w rolnictwie.

Odpowiadając na pytania dotyczące przyszłości wspólnej polityki rolnej Krzysztof Jurgiel poinformował, że 2 maja br. Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027.

Propozycje te dotyczą m.in. ogólnej struktury przyszłego wieloletniego budżetu, globalnych kwot na poszczególne instrumenty i polityki unijne. Zawierają też m.in. propozycję dotyczącą kontynuacji procesu wyrównywania płatności bezpośrednich oraz ogólną formułę, wg której ten proces ma przebiegać. Komisja zaproponowała, aby w ciągu następnej perspektywy finansowej podnieść płatności bezpośrednie tym państwom, w których stawki są niższe od 90% średniej UE. To zwiększenie płatności ma wynieść 50% różnicy między stawką w danym państwie, a 90% średniej UE.

– Propozycja KE dotycząca konwergencji jest dla Polski nie do przyjęcia, gdyż nie spełnia naszego kluczowego postulatu prezentowanego w dotychczasowej dyskusji nad przyszłością WPR po 2020 roku. Postulatem tym było zakończenie pełnego wyrównania płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi – poinformował szef resortu rolnictwa.

Krzysztof Jurgiel podkreślił, że należy pamiętać, że obecna propozycja KE jest punktem wyjściowym do negocjacji i nie przesądza o kształcie ostatecznych rozstrzygnięć, które będą negocjowane między rządami państw UE, Parlamentem Europejskim i Komisją.

– Od początku działalności rządów Prawa i Sprawiedliwości po wygranych wyborach w 2015 r. resort rolnictwa aktywnie zabiega na forum europejskim o wyrównanie średnich stawek dopłat bezpośrednich w przeliczeniu na hektar użytków rolnych. Rząd kierowany przez Premiera Mateusza Morawieckiego kontynuuje takie działania – mówił minister.

Dyskusja dotyczyła także kwestii zwalczania ASF, sprzedaży detalicznej i pomocy dla rolników, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy ZZR Samoobrona.

źródło: mrirw