Pogrzeb Śp. Józefa Tomali

W dniu 24 grudnia br. odszedł JÓZEF TOMALA w wieku 59 lat. Poseł na sejm z Samoobrony RP IV kadencji z woj. opolskiego, pow. Nyski, gm. Lipniki. Pogrzeb odbędzie się dnia 29.12.2018r (sobota) o godz. 13:00 w kościele w Lipnikach. W imieniu władz Partii, kolegów i sympatyków składam szczere kondolencje rodzinie. Cześć jego pamięci !

Przewodniczący Partii
/-/ Lech Kuropatwiński