Wizja rolnictwa na lata 2019-2030

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie dotyczące wizji rolnictwa na lata 2019-2030, które odbędzie się dnia 23.02.2019 r. o godz. 11:00 w sali GOK w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 26. Propozycje programu przedstawi Pan Lech Kuropatwiński - przewodniczący ZZR Samoobrona.
 
Na spotkaniu udział wezmą:
  • Minister Rolnictwa - Jan Krzysztof Ardanowski
  • Pan Piotr Polak - poseł na sejm RP
  • Pan Paweł Rychlik - poseł na sejm RP
  • Pan Grzegorz Wojciechowski - wicemarszałek województwa łódzkiego
  • przedstawiciele pozostałych związków zawodowych oraz władze gminy i samorządowe.
Wiceprzewodniczący ZZR Samoobrona,
Andrzej Urbaniak