Komunikat dot. Mariana Sołygi

Marian Sołyga został wyrzucony z ZZR Samoobrony 3 lata temu i nie ma prawa organizować spotkań w imieniu Samoobrony, a także używania loga i innych materiałów graficznych Samoobrony. W przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Przewodniczący ZZR Samoobrona,
Lech Kuropatwiński.