Porządek posiedzenia w dniu 10.03.2019

W dniu 10 marca 2019 o godz. 11.00  w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie ul. Hoża 66/68 sala 415, IV piętro odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej oraz Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona zwołany przez przewodniczącego - Lecha Kuropatwińskiego. 

 

Porządek posiedzenia ZZR Samoobrona dnia 10.03.2019r.
1. Otwarcie godz.11,00 I-posiedzenie; 11,30 II-posiedzenie.
2. Przywitanie : Prezydium, Radę Krajową, gości.
3. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie wygłosi Przewodniczący Lech Kuropatwiński.
6. Stwierdzenie kworum, iż posiedzenie może się odbyć.
7. Konferencja prasowa około godz. 12,30.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udziału ZZR – kolonie.
10. Propozycje i wybory uzupełniające do Prezydium
-wniosek składa Przewodniczący Lech Kuropatwiński.
11. Podjęcie uchwał przedstawione przez przewodniczących komisji.
12. Omówienie propozycji kolonii letnich 2019r.
13. Przedstawienie składu grupy(osób) do promocji, pracy z informatykiem.
14. Wybór rzecznika ZZR i zastępców.
15. Krótka dyskusja (jeżeli będzie taka potrzeba).
16. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

PS. 1. Pytania od przewodniczących wojewódzkich partii- czy jest zasadne
zwołania Prezydium Partii (na ostatnim spotkaniu przewodniczący
wypowiedzieli się do udziału w wyborach do PE).
2. Spotkanie Rady Fundacji ( tu na miejscu lub w biurze).
3. Spotkanie grupy promocji (tu na miejscu lub w biurze).

 

RADA KRAJOWA ZZR SAMOOBRONA

1.KUROPATWIŃSKI LECH PRZEWODNICZĄCY
2.DUSZYŃSKI MAREK 
3.STANOWICKI ROMAN
4.MICHALAK WALDEMAR
5.KURZYŃSKA MARIOLA
6.WIWATOWSKI JANUSZ
7.NIEMCZYK MAREK
8.GOLUCH WIESŁAWA 
9.BIELAK RAFAŁ
10.RUSIŃSKI ANDRZEJ
11.ANDRYSIAK GRZEGORZ 
12.URBANIAK ANDRZEJ
13.SOBCZYK MICHAŁ
14.SZYMAŃSKI ANDRZEJ
15.NIEDŻWIECKI CZESŁAW
16.SUT WŁODZIMIERZ
17.LUTY ALEKSANDER 
18.BARTYŻEL STANISŁAW
19.WÓJCIK JAN
20.GRABCZAN ZOFIA
21.KOWALCZYK STANISŁAW 
22.GÓRSKI SYLWESTER
23.MAROSZEK ADAM
24.OLEJNICZAK MIROSŁAW
25.PĘKAŁA JERZY
26.CHMIELEWSKI ANDRZEJ 
27.KLEWINOWSKI MICHAŁ
28.PERKOWSKI JAN
29.PRZYBOROWSKI ANTONI
30.KAMIŃSKI KAZIMIERZ 
31.ZBLEWSKI MAREK
32.SARECKI KRZYSZTOF 
33.GALANT ROMAN
34.FIGLUS MICHAŁ
35.LAMER JANUSZ 
36.JABŁOŃSKI STANISŁAW
37.WESOŁOWSKI STANISŁAW
38.GODZIEBA ZBIGNIEW 
39.SARGALSKI LESZEK
40.JUSZKIEWICZ JÓZEF 
41.BERGMANN EWA
42.STATUCKI HENRYK
43.ANDRZEJEWSKI PIOTR
44.WYSOCKI EDWARD