Posiedzenie Rady Krajowej oraz Prezydium ZZR Samoobrona

W dniu 10 marca 2019 w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej oraz Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. Na początku posiedzenia wręczone zostały kwiaty dla wszystkich obecnych kobiet z okazji minionego Międzynarodowego Dnia Kobiet. W dalszej kolejności zostały powołane komisje oraz rozpoczeła się dyskusja na tematy bieżące. W trakcie zebrania wyłoniony został zespół do spraw komunikacji i promocji ZZR Samoobrona. Koordynatorem zepołu została Pani Ewa Bergman - wiceprzewodnicząca ZZR Samoobrona. Rzecznikiem została Pani Monika Cichacka.