Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa

W dniu 14 marca br. delegacja Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" spotkała się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Spotkanie odbyło się w budynku Ministerstwa w godzinach wieczornych. Naszej delegacji przewodził Przewodniczący Prezydium Związku Lech Kuropatwiński, który przedstawiał zgłoszone przez działaczy problemy, wnioski i propozycje. W składzie delegacji byli wiceprzewodniczący Prezydium Andrzej Chmielewski, Ewa Bergmann, Andrzej Urbaniak, członkowie, przewodniczący wojewódzcy oraz działaczki i działacze z całego kraju.
 
Przewodniczący Lech Kuropatwiński zaproponował umożliwienie rolnikom skorzystanie z tygodniowych wczasów leczniczo - rehabilitacyjnych finansowanych z Funduszu Składkowego KRUS. Propozycja bardzo zainteresowała Ministra. Kolega Sargalski poruszył temat zmniejszenia powierzchni gmin objętych płatnościami ONW w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim. Minister stwierdził, że w skali kraju obszar tego typu gmin wzrósł o blisko 0,5 mln ha. Minister odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące zmian stawek VAT dotyczących soków owocowych wyjaśnił, że będą preferowane niską stawką napoje o zawartości naturalnego soku powyżej 80% zaś wody smakowe będą objęte standardowym VAT.
 
Odpowiadając Wiceprzewodniczącemu Urbaniakowi na pytanie dotyczące dofinansowania budowy targowisk w gminach Minister wyjaśnił, że nie jest zainteresowany takim dofinansowaniem. Uznał, że decyzja o budowie należy do samorządów w ramach własnych budżetów. Burzliwą dyskusję wywołał temat importu mięsa z zagranicy oraz problem cen zbóż. Okazało się, że minister dysponuje innymi danymi niż podnoszący temat rolnicy. Omawiane był również temat ubezpieczeń w rolnictwie. Nasz Związek opowiada się za powszechnymi, obowiązkowymi ubezpieczeniami typu OC z dofinansowaniem Państwa.
 
Przewodniczący Kuropatwiński zaproponował stworzenie mechanizmu pozwalającego na zaciąganie kredytów przez rolników pod zastaw przyszłych dopłat obszarowych. Minister zainteresował się propozycją prosząc o jej uszczegółowienie. Krzysztof Ardanowski stwierdził, że w wielu sprawach, które dotyczą rozwiązywania problemów polskiego rolnictwa dochodzi do "ściany", napotyka ogromne przeszkody, gdyż chcąc działać dla dobra rolników narusza wiele "interesów". Poruszyliśmy również problem szkód wyrządzanych w uprawach i majątkach przez dzikie zwierzęta w tym ściśle chronione (wilki łosie). Wiceprzewodniczący Chmielewski na zakończenie spotkania poruszył temat zmian w ustawie o ochronie zwierząt zaproponowany przez grupę posłów.

Minister stwierdził, że nie zgadza się z tymi zmianami, jest im przeciwny bo min. nie wyobraża sobie aby organizacje pseudo dbające o zwierzęta miały prawo wkraczania do prywatnych obiektów i kierowania aktów oskarżenia przeciwko gospodarzom przez te organizacje według ich widzimisię. Uważa również, że nie powinno się pozwalać na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt wyłącznie przez gminy i organizacje mające w swych statutach ochronę zwierząt. Stanowisko Związku i Ministra jest jednoznaczne. Schroniska może prowadzić każdy podmiot, który spełnia warunki określone przez ustawę i szczegółowe rozporządzenia i instrukcje. Minister Ardanowski zapowiedział swoje wizyty i swoich wiceministrów w kolejnych województwach na zaproszenie naszych działaczy. Harmonogram tych spotkań będzie uzgadniany z naszym Związkiem na bieżąco.

Informacja o spotkaniu została również zamieszczona w serwisie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kolejne-rozmowy-z-przedstawicielami-rolnikow

(-) Andrzej Chmielewski
Wiceprzewodniczący
Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona"