Główny lekarz weterynarii poinformował, że Białoruś zniosła ograniczenia importowe wprowadzone w związku z wystąpieniem na terytorium Polski atypowej formy przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).

"Decyzją Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa     i Żywności Republiki Białorusi z dniem 15 marca 2019 r. zostały zniesione czasowe ograniczenia importowe dla całej Polski" napisano w komunikacie opublikowanym przez główny inspektorat weterynarii.

Ograniczenia wprowadzono z powodu wystąpienia BSE w województwie dolnośląskim.

Białoruś uprzednio nałożyła na Polskę restrykcje importowe, które dotyczyły głównie bydła hodowlanego, użytkowego i przeznaczonego do uboju.

Polska również nie mogła wysyłać na Białoruś dzikich zwierząt, zwierząt przeznaczonych do ogrodów zoologicznych i zwierząt cyrkowych podatnych na BSE, mięsa i innych surowców mięsnych, otrzymanych od zwierząt podatnych na BSE.

Zakaz importu obejmował także transport skór, rogów, kopyt i jelit pochodzących od zwierząt podatnych na BSE, pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu      i ryb.

Główny lekarz weterynarii podkreśla, że wystąpienie atypowej formy BSE nie niesie ze sobą ryzyka przeniesienia choroby.

"Zgodnie z Art. 11.4.1. Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie atypowej formy BSE nie ma wpływu na status epizootyczny kraju w odniesieniu do tej choroby, gdyż traktowana jest jako występująca bardzo rzadko we wszystkich populacjach bydła" napisano w komunikacie GIW.

Mgr inż. Monika Buchowska

Rusza kolejna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i choć tym razem rewolucji nie ma, jak co roku są zmiany w zasadach ubiegania się, jak też w warunkach ich przyznania. Najważniejsza zmiana w stosunku do ubiegłego roku dotyczy płatności ONW oraz EFA.

Jeżeli wnioskodawca nie może zrealizować praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), może dokonać zmiany elementu proekologicznego          w każdym momencie w zakresie wszystkich rodzajów elementów EFA. Musi jednak utrzymać odsetek powierzchni zadeklarowanej jako EFA. W przypadku gdy beneficjent zadeklarował 5% obszarów EFA, zmiana jest możliwa tylko w tym obszarze i tylko w ramach działek będących w jego posiadaniu i zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności na 2019 r. 

Nowy element EFA

Gospodarze posiadający więcej niż 15 ha i w związku z tym utrzymujący obszary proekologiczne EFA będą mieli od tego roku do dyspozycji nowy element. Są to grunty ugorowane z roślinami miododajnymi bogatymi w pyłek i nektar, oznaczone jako EFA1a (powstałe poprzez wysianie mieszanki składającej się z min. 2 gatunków roślin miododajnych objętych wykazem takich gatunków - gatunki roślin miododajnych, które są określone           w wykazie nr 2, są dopuszczone jedynie w mieszance z gatunkami zawartymi w wykazie nr 1 i nie mogą w niej dominować). Za taki obszar uznaje się grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na których w okresie od 1 stycznia do 30 września danego roku nie prowadzi się produkcji rolnej, ale wolno zasiać rośliny miododajne, które należy utrzymywać minimum przez 6 miesięcy. Na takim ugorze wolno postawić ule, ale nie można wypasać zwierząt.

Od tego roku za obszary proekologiczne (EFA) nie będą uznawane grunty zalesione (po 2008 r. w ramach PROW). Od ubiegłego roku obowiązuje zakaz stosowania ś.o.r. na obszarach produkcyjnych EFA, tj. w przypadku ugorów, międzyplonów, upraw wiążących azot oraz pasów gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, na których prowadzona jest produkcja. Zakaz stosowania środków ochrony roślin obejmuje również zaprawę nasion. 

Rośliny miododajne (EFA1A)

  • Wykaz nr 1: astry (z wyłączeniem astra nowobelgijskiego i wierzbolistnego), bodziszki, chabry, czarnuszki, cząber ogrodowy, czyściec prosty, driakwie, dzielżan jesienny, farbownik lekarski, kłosowce, kocimiętki, kolendra siewna, kosmos pierzastolistny, krwawnica pospolita, lebiodka pospolita, lubczyk ogrodowy, łyszczec wiechowaty, macierzanka piaskowa, marzymięta grzebieniasta (orzęsiona), mierznica czarna, mięty, mikołajek płaskolistny, ogórecznik lekarski, ostropest plamisty, ożanka nierównoząbkowa, przegorzany, pszczelnik mołdawski, rezedy, rukiew siewna, serdecznik pospolity, stulisz sztywny, szałwie (z wyłączeniem szałwii błyszczącej), szanta zwyczajna, szczecie, ślaz zygmarek, ślazówka turyngska, świerzbnica polna, trędownik bulwiasty, werbena krzaczasta, wielosił błękitny, wierzbownica kosmata, wierzbówka kiprzyca, żeleźniak pospolity, żmijowiec grecki, żywokost lekarski.

  • Wykaz nr 2: facelia błękitna, gorczyca jasna, gryka zwyczajna, komonica zwyczajna, koniczyny (z wyłączeniem koniczyny odstającej), lucerny, nostrzyk biały, rzodkiew oleista, słonecznik zwyczajny, sparceta piaskowa, sparceta siewna, wyka kosmata.

Nowe ONW

Od tego roku płatności ONW będą wypłacane według nowych zasad. Zmieniła się kwalifikacja do ONW oraz rodzaje.

Rolnicy mogą sprawdzić na stronie internetowej ARiMR, czy miejscowość, w której posiadają grunty rolne, nadal należy do ONW, a jeśli tak – do jakiego typu. Można to zrobić, klikając w zakładkę: „Dopłaty bezpośrednie”, a następnie „Obszary ONW w Polsce od 2019 r.” Znajduje się tam ramka, w której należy wybrać województwo, powiat oraz gminę, wtedy pojawią się miejscowości, w których ustalony jest ONW wraz z oznaczeniem jego typu.

Na grunty, które zostały wyłączone z ONW, w tym oraz w przyszłym roku będą przysługiwały płatności przejściowe. Za ten rok będzie to 85% dotychczasowej stawki płatności, a w przyszłym – 25 euro za wyłączony hektar.  

 Mgr inż. Monika Buchowska

PE opowiedział się 12 marca w Strasburgu za ochroną rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Nowe przepisy obejmą detalistów, przetwórców żywności, hurtowników, spółdzielnie lub organizacje producentów lub jednego producenta, który angażowałby się w określone nieuczciwe praktyki handlowe.

Mają penalizować takie praktyki, jak spóźnione płatności za dostarczone produkty rolnicze (przede wszystkim szybko psujące się), odmowa kupującego podpisania pisemnej umowy      z dostawcą i niewłaściwe wykorzystanie informacji poufnych. Groźby odwetu wobec dostawców, na przykład usunięcia ich produktów lub opóźnienia płatności, aby ukarać ich za składanie skargrównież mają być karane.

Inne praktyki, takie jak zwracanie niesprzedanych produktów dostawcy bez płacenia za nie, zmuszanie dostawców do płacenia za reklamę produkowanych dóbr, obciążanie dostawców za magazynowanie produktów lub nakładanie kosztów na dostawcę, również byłyby zakazane, chyba że wcześniej uzgodniono by je w umowie dostawy.

Nowe ramy przyznają państwom członkowskim uprawnienia do egzekwowania nowych przepisów i nakładania sankcji w przypadku stwierdzonych naruszeń. Komisja ustanowi również mechanizm koordynacji między organami egzekwowania prawa, aby umożliwić wymianę najlepszych praktyk.

Nowe przepisy będą chronić małych i średnich dostawców o rocznych obrotach poniżej 350 milionów euro. Dostawcy ci zostaną podzieleni na pięć podkategorii:  

  • z obrotami poniżej 2 mln euro,

  • 10 mln euro,

  • 50 mln euro,

  • 150 mln euro,

  • 350 mln euro, przy czym najszersza ochrona przysługuje najmniejszym.

- Dawid w końcu pokonał Goliata. Uczciwość, zdrowsza żywność i prawa socjalne ostatecznie zwyciężyły nad nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu dostaw żywności. Po raz pierwszy w historii UE rolnicy, producenci żywności i konsumenci nie będą już zastraszani przez wielkich graczy - powiedział sprawozdawca projektu, europoseł Paolo De Castro (Socjaliści).

Dyrektywa o zakazie nieuczciwych praktyk handlowych musi zostać formalnie zatwierdzona przez Radę UE, zanim wejdzie w życie. Państwa UE będą miały 24 miesiące na wprowadzenie nowych przepisów do prawa krajowego. Nowe zasady powinny być stosowane 30 miesięcy po wejściu w życie.

Mgr inż. Monika Buchowska

W dniach 15-17 marca 2019 r., w Kielcach odbyły się największe targi branży rolniczej w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowane w halach wystawienniczych i największe w Polsce targi, spośród wszystkich branż gospodarki. Targi rolnicze AGROTECH organizowane były po raz 25.

Wystawę w piątek 15 marca zwiedzili również minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz wicepremier Beata Szydło. Targi w 2019 były rekordowe, na największej w historii powierzchni , 66 tysiącach metrów kwadratowych prezentowało się 750 firm z 25 krajów, a ekspozycję można było zobaczyć w 11 halach i na terenie zewnętrznym.

Podczas jubileuszowego AGROTECHU można było zobaczyć nowości branży techniki rolniczej. Liderzy rynku rolniczego przywieźli do Kielc setki sprzętu, ciągniki, kombajny, opryskiwacze, siewniki, pługi, agregaty, przyczepy, maszyny i urządzenia, a także nawozy, środki ochrony roślin, biostymulatory, instalacje urządzeń i konstrukcje budowlane, zbiorniki na paliwo.                                                                                                                  

W czasie AGROTECHU rolnicy mieli możliwość korzystania z doradztwa i wiedzy specjalistów z każdej instytucji służącej właśnie rolnictwu .Swoje stoiska miały między innymi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas konferencji warto było zwrócić uwagę na temat bezpiecznego i legalnego zatrudnieniu cudzoziemców w rolnictwie. Ponadto w piątek 15 marca odbył się również panel o uprawie konopi prowadzony przez Centrum Doradztwa Rolniczego.

W trakcie targów AGROTECH tradycyjnie odbył się finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, którego organizatorem jest Związek Młodzieży Wiejskiej. Natomiast najlepsze produkty prezentowane podczas targów zostały nagrodzone Medalami Targów Kielce oraz wyróżnieniami. Po raz kolejny została wręczona Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kategorii „osobowość” oraz „firma z sukcesami”.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jubileuszowy-agrotech-w-kielcach

Link – rozmowa z Andrzejem  Mochoniem, Prezesem Zarządu Targów Kielce: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/agrotech-2019-w-kielcach-startuje-w-piatek-i-juz-bije-rekordy-pelen-premier-najnowszych-ciagnikow/ar/13952253

Link-PROGRAM TARGÓW AGROTECH 2019 http://phavi.targikielce.pl/at/attachments/2019/0308/085339-agrotech-2019-program-targow.pdf

W dniu 14 marca br. delegacja Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" spotkała się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Spotkanie odbyło się w budynku Ministerstwa w godzinach wieczornych. Naszej delegacji przewodził Przewodniczący Prezydium Związku Lech Kuropatwiński, który przedstawiał zgłoszone przez działaczy problemy, wnioski i propozycje. W składzie delegacji byli wiceprzewodniczący Prezydium Andrzej Chmielewski, Ewa Bergmann, Andrzej Urbaniak, członkowie, przewodniczący wojewódzcy oraz działaczki i działacze z całego kraju.
 
Przewodniczący Lech Kuropatwiński zaproponował umożliwienie rolnikom skorzystanie z tygodniowych wczasów leczniczo - rehabilitacyjnych finansowanych z Funduszu Składkowego KRUS. Propozycja bardzo zainteresowała Ministra. Kolega Sargalski poruszył temat zmniejszenia powierzchni gmin objętych płatnościami ONW w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim. Minister stwierdził, że w skali kraju obszar tego typu gmin wzrósł o blisko 0,5 mln ha. Minister odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące zmian stawek VAT dotyczących soków owocowych wyjaśnił, że będą preferowane niską stawką napoje o zawartości naturalnego soku powyżej 80% zaś wody smakowe będą objęte standardowym VAT.
 
Odpowiadając Wiceprzewodniczącemu Urbaniakowi na pytanie dotyczące dofinansowania budowy targowisk w gminach Minister wyjaśnił, że nie jest zainteresowany takim dofinansowaniem. Uznał, że decyzja o budowie należy do samorządów w ramach własnych budżetów. Burzliwą dyskusję wywołał temat importu mięsa z zagranicy oraz problem cen zbóż. Okazało się, że minister dysponuje innymi danymi niż podnoszący temat rolnicy. Omawiane był również temat ubezpieczeń w rolnictwie. Nasz Związek opowiada się za powszechnymi, obowiązkowymi ubezpieczeniami typu OC z dofinansowaniem Państwa.
 
Przewodniczący Kuropatwiński zaproponował stworzenie mechanizmu pozwalającego na zaciąganie kredytów przez rolników pod zastaw przyszłych dopłat obszarowych. Minister zainteresował się propozycją prosząc o jej uszczegółowienie. Krzysztof Ardanowski stwierdził, że w wielu sprawach, które dotyczą rozwiązywania problemów polskiego rolnictwa dochodzi do "ściany", napotyka ogromne przeszkody, gdyż chcąc działać dla dobra rolników narusza wiele "interesów". Poruszyliśmy również problem szkód wyrządzanych w uprawach i majątkach przez dzikie zwierzęta w tym ściśle chronione (wilki łosie). Wiceprzewodniczący Chmielewski na zakończenie spotkania poruszył temat zmian w ustawie o ochronie zwierząt zaproponowany przez grupę posłów.

Minister stwierdził, że nie zgadza się z tymi zmianami, jest im przeciwny bo min. nie wyobraża sobie aby organizacje pseudo dbające o zwierzęta miały prawo wkraczania do prywatnych obiektów i kierowania aktów oskarżenia przeciwko gospodarzom przez te organizacje według ich widzimisię. Uważa również, że nie powinno się pozwalać na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt wyłącznie przez gminy i organizacje mające w swych statutach ochronę zwierząt. Stanowisko Związku i Ministra jest jednoznaczne. Schroniska może prowadzić każdy podmiot, który spełnia warunki określone przez ustawę i szczegółowe rozporządzenia i instrukcje. Minister Ardanowski zapowiedział swoje wizyty i swoich wiceministrów w kolejnych województwach na zaproszenie naszych działaczy. Harmonogram tych spotkań będzie uzgadniany z naszym Związkiem na bieżąco.

Informacja o spotkaniu została również zamieszczona w serwisie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kolejne-rozmowy-z-przedstawicielami-rolnikow

(-) Andrzej Chmielewski
Wiceprzewodniczący
Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona"

Od 15 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie internetowych wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w aplikacji eWniosekPlus.
Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r.

Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony do 10 czerwca 2019 r., jednak osoby, które złożą wniosek w okresie od 16 maja do 10 czerwca otrzymają płatności pomniejszone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Wnioski osób, które złożą wniosek po 10 czerwca 2019 r. nie będą rozpatrywane i tym samym osoby te nie otrzymają płatności.

 

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych w biurach powiatowych ARiMR oraz pomocy pracowników Agencji.

 

Złożenie wniosku w formie papierowej jest możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

Wniosek w wersji papierowej może zostać złożony osobiście do biura powiatowego ARiMR lub za pośrednictwem osoby trzeciej lub przesłany pocztą lub przesłany/dostarczony za pomocą kuriera lub firmy kurierskiej.

Za datę złożenia wniosku papierowego do biura powiatowego ARiMR przyjmuje się datę złożenia w biurze powiatowym ARiMR, datę wpłynięcia wniosku do biura w przypadku wysyłki wniosku za pośrednictwem kuriera lub firmy kurierskiej, datę stempla pocztowego w przypadku, gdy rolnik wysyła wniosek pocztą.

 

Więcej informacji na temat płatności jak również aplikacji eWniosekPlus znajduje się na stronie www.arimr.gov.pl

W dniu 10 marca 2019 w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej oraz Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. Na początku posiedzenia wręczone zostały kwiaty dla wszystkich obecnych kobiet z okazji minionego Międzynarodowego Dnia Kobiet. W dalszej kolejności zostały powołane komisje oraz rozpoczeła się dyskusja na tematy bieżące. W trakcie zebrania wyłoniony został zespół do spraw komunikacji i promocji ZZR Samoobrona. Koordynatorem zepołu została Pani Ewa Bergman - wiceprzewodnicząca ZZR Samoobrona. Rzecznikiem została Pani Monika Cichacka.

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom,
członkiniom oraz sympatyczkom Samoobrony
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności.
Niech zadowolenie, satysfakcja i pogodny uśmiech
towarzyszą Wam w życiu osobistym i zawodowym,
nie tylko od święta, ale każdego dnia.
Niech nigdy nie opuszcza Was piękno i dobro, które uosabiacie
życzy
Przewodniczący Lech Kuropatwiński
wraz z Prezydium i członkami Samoobrony.

W dniu 10 marca 2019 o godz. 11.00  w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie ul. Hoża 66/68 sala 415, IV piętro odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej oraz Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona zwołany przez przewodniczącego - Lecha Kuropatwińskiego. 


W dniu 3 marca br. w Grodnie (Białoruś) na zaproszenie Prezesa oddziału Grodzieńskiego Związku Polaków na Białorusi Pana Kazimierza Znajdzińskiego oraz Komitetu Wykonawczego administracji Grodna przebywał Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona"

Marian Sołyga został wyrzucony z ZZR Samoobrony 3 lata temu i nie ma prawa organizować spotkań w imieniu Samoobrony, a także używania loga i innych materiałów graficznych Samoobrony. W przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Przewodniczący ZZR Samoobrona,
Lech Kuropatwiński.

Na wniosek Przewodniczącego Lecha Kuropatwińskiego
Zwołuję w dniu 10 marca 2019 o godz. 11.00  w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie ul. Hoża 66/68 sala 415, IV piętro Posiedzenie Rady Krajowej oraz Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona.

Pozdrawiam
Lidia Gontarska