W dniach 2-3 września pod hasłem „Do naszej Matki i Królowej”. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę i Święto Dziękczynienia za Plony.


W dniach 2-3 września pod hasłem „Do naszej Matki i Królowej”. odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę i Święto Dziękczynienia za Plony. W uroczystościach weźmie udział delegacja Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” pod przewodnictwem Lecha Kuropatwińskiego.


Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, Komisja Europejska opracowała projekt decyzji przewidującej zwiększenie poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w Polsce z 50 do 70%.


 W dniu 5 sierpnia 2017 roku mija szósta rocznica tragicznej śmierci Andrzeja Leppera. 

Szanowny Panie Ministrze

W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2016.585), która wprowadziła m. in. zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.


W dniu 5 sierpnia 2017 roku mija szósta rocznica tragicznej śmierci Andrzeja Leppera. Pamiętamy Jego niezłomną postawę Polaka, męża stanu, gorliwego patrioty w walce z niesprawiedliwością społeczną, z antyludzkim liberalizmem, z układem zdeprawowanych elit politycznych. Uczcijmy pamięć legendarnego, charyzmatycznego przywódcy Samoobrony biorąc masowo udział w rocznicowych obchodach.


Gospodarka cyrkularna: dla zwiększania potencjału, hodowcy wprowadzają do swoich gospodarstw rośliny będące źródłem odnawialnej energii. W tym miesiącu Copa i Cogeca zorganizowały dla mediów wizytę w gospodarstwie hodowlanym Daniela Coulonvala, gdzie powstała elektrownia przetwarzająca obornik na energię elektryczną dla 350 gospodarstw.


Do 31 lipca br. można składać wnioski o udzielenie pomocy: 

w formie refundacji kosztów zakupu jagniąt lub owiec,
w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych,
z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka.