Nieopublikowane

W dniu 24 lipca 2018 roku o godzinie 14.oo odbędzie się spotkanie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z nowym Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Obecność obowiązkowa.


Rada Ministrów przyjęła dziś rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń,


Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w dalszym w Polsce ciągu występuje susza rolnicza, która dotyczy coraz większej grupy roślin.


Nieopublikowane

Na dzień 21 lipca (sobota) o godzinie 12.oo w siedzibie przy Al. Jerozolimskich 11/19 lok.14 zwołuję posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZZR "Samoobrona" poszerzone o przewodniczących województw. Ze względu na konieczność omówienia ważnych spraw związanych z wyborami samorządowymi proszę wszyskich o przybycie.


W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoracie Weterynarii, w godzinach pracy urzędu, czynne są punkty kontaktowe w sprawie informacji dotyczących afrykańskiego pomoru świń (ASF).


Susza jest ekstremalna, a komisje nie działają. Tak być nie może – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas swojej pierwszej konferencji prasowej w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi.