Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.


W niedziele 5 sierpnia w Augustowie odbyła się 6 edycja Międzynarodowego Festiwalu " Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów Białorusinów Polaków i Litwinow".


ZZR Samoobrona województwa podlaskiego zaprasza na piątą polską edycję Międzynarodowego Festiwalu  „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów – Białorusinów, Polaków i Litwinów”.


W dniu 24 lipca 2018 roku odbyło się spotkanie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” z nowym Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Stronę związkową reprezentowali Lech Kuropatwiński – przewodniczący ZZR, wiceprzewodniczący ZZR Ewa Bergman, Andrzej Chmielewski, Andrzej Urbaniak oraz członkowie prezydium i przewodniczący województw.


– Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z rolnikami. Premier dodał, że nie wyobraża sobie silnej polskiej gospodarki bez silnego rolnictwa.


Nieopublikowane

W dniu 24 lipca 2018 roku o godzinie 14.oo odbędzie się spotkanie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z nowym Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Obecność obowiązkowa.