W dniu 15 kwietnia 2018 roku o godz. 11.oo w Olsztynie przy ulicy Jagiellońskiej 91 (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie) odbędzie się Konwencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona województwa warmińsko-mazurskiego.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła proces podopisywania umów o nieoprocentowane pożyczki, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem działalności rolniczej na ww. obszarach:


- Na wniosek organizacji rolniczych i rolników, przez ostatnie pół roku pracowaliśmy nad projektem ustawy pozwalającej na udzielenie pomocy rolnikom, którzy nie mogą regulować swoich zobowiązań – poinformował minister Krzysztof Jurgiel.


W dniu 28 marca 2018 roku o godz. 18.oo w Grabkowie, gmina Kowal, powiat Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie odbędzie się otwarte spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem.


W dniu 22 marca 2018 r. w gmachu Sejmu przy ulicy Wiejskiej odbyło się kolejne z serii, robocze spotkanie pomiędzy reprezentantami partii Wolni i Solidarni oraz ZZR Samoobrona. Delegacjom przewodniczyli odpowiednio Kornel Morawiecki i Lech Kuropatwiński. 


Previous Next

W dniu 18 marca 2018 r. siedzibie przy Al. Jerozolimskich 11/19 obyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” poszerzone o przewodniczących województw.