Od 19 stycznia 2018 r. będą obowiązywać nowe przepisy, które umożliwiają producentom rolnym skorzystanie z kolejnego unijnego mechanizmu wsparcia rynku owoców, w związku z kontynuacją wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu określonych produktów rolnych z państw Unii Europejskiej.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT


Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


15 grudnia br. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń (Dz. U. poz. 2272).


Na dzień 10 grudnia o godzinie 12.00 w siedzibie przy Al. Jerozolimskich 11/19 lok.14 zwołuję posiedzenie Prezydium ZZR Samoobrona poszerzone o przewodniczących województw.


Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA (Self Defence)  w Brukseli na posiedzeniu COPA COGECA - europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze - reprezentowali  Andrzej Adamczewski (Białogard), Roman Gola, Andrzej Kot (obaj Połczyn Zdrój) oraz Przewodniczący Związku Lech Kuropatwiński.