wielkopolska

województwo wielkopolskie

Szanowni Państwo Dziennikarze!!!                                            
Niniejszym informuję, że Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA poprzez swoją Fundację "Szansa dla Gmin"