Dnia 18 marca br. odbyło się trójstronne spotkanie Polska – Republika Czeska – Komisja Europejska w sprawie dokonywanych przez Czechy kontroli polskiej wołowiny, które zostały wprowadzone po wykryciu w mięsie z Polski salmonelli.

Ministrowie rolnictwa Polski i Czech porozumieli się ws. kontroli polskiego mięsa. Do 25 marca Warszawa ma powiadomić o działaniach podjętych po wykryciu salmonelli w partii mięsa, następnie Praga ma zrezygnować z nadzwyczajnych kontroli.

KE wezwała wcześniej Pragę do rezygnacji z restrykcyjnych kontroli, twierdząc iż zastosowane środki są nieadekwatne do jednorazowego incydentu (obecność salmonelli w jednej partii wołowiny). To żądanie Czechy niestety odrzuciły, dlatego w celu porozumienia zorganizowano spotkanie.

Pierwszy po spotkaniu wypowiedział się minister rolnictwa Czeskiej Republiki Miroslav Toman, który powiedział, że czeka do 25 marca na informacje z Polski o zastosowanych środkach naprawczych. Po uzyskaniu tych informacji, Czechy zaczną rezygnować z dodatkowych kontroli weterynaryjnych.

Unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis wyraził zadowolenie z efektów spotkania, w tym z wysiłków podjętych przez polskie władze w celu uspokojenia pozostałych państw Unii Europejskiej.

„Spotkanie odbyło się w atmosferze współpracy. Polski minister i jego zespół szczegółowo omówili wszystkie dotychczas wdrożone środki. Minister podkreślił, że Polska przygotowuje także nowe i bardziej rygorystyczne przepisy, które zwiększą sankcje i będą skierowane wobec osób popełniających oszustwa. Minister potwierdził, że szczegółowa lista wszystkich podjętych środków będzie gotowa na 25 marca” – poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anca Paduraru.

Mgr inż. Monika Buchowska