Blog

30 lis
0

Start rekrutacji na kolonie zimowe 2023!

W tym roku organizatorem kolonii zimowych jest tylko Fundacja „Szansa dla Gmin”,  organizuje wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych w 2023 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2018 roku”

Wypoczynek jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 900,00 zł dla każdego uczestnika. Turnus zimowiska trwać będzie 7 dni (6 noclegów). Odpłatność od rodziców wynosi 800,00 zł dla dzieci z dofinansowaniem FS  oraz 1700,00 dla dzieci spoza dofinansowania FS.

Zimowiska będą organizowane w następujących Ośrodkach:

  • Dom Wczasowy Halina w Zakopanem ul. Olcza Stachonie 28 i 28A
  • Kwatery Prywatne Andrzej Sieczka w Poroninie ul. Kasprowicza 41A
  • Ośrodek Wypoczynkowy „Ranczo” w Wołkowyjach ul. Słoneczna 37
  • Ośrodek Wypoczynkowy „Ryś Słoneczna Góra w Karpaczu ul. Sanatoryjna 1
  • Dom Wczasowy Limba w Wiśle ul. Górnośląska 5

Wszytskie pliki do pobrania i aktualności z tym związane znajdują się na stronie internetowej Fundacji „Szansa dla Gmin”

Strona internetowa: www.szansadlagmin.pl

 

Czytaj więcej
14 lis
0

Odsłonięcie obeliska poświęconego Śp. porucznikowi Ignacemu Batorowi

13 listopada 2022 r. w Drobnicach odbyła się uroczystość odsłonięcia obeliska poświęconego Żołnierzowi Wojska Polskiego Śp. por. lot. Ignacemu Batorowi Ur. 13.11.1916 r. w Drobnicach. W sierpniu 1944 r. poległ w Powstaniu Warszawskim odznaczeny Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Ignacy Bator – Cichociemny (ps.: „Opór”, „Płot”)

Urodzony 13 listopada 1916 w Drobnicach, pow. wieluński, zm. po 5 sierpnia 1944 w Warszawie – porucznik, podoficer Wojska Polskiego, oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, Wydziału Lotnictwa Oddziału III Komendy Głównej AK, uczestnik ok. 40 lotów bojowych w dywizjonie bombowym, uczestnik Powstania Warszawskiego, cichociemny

Od 1923 uczył się w szkole powszechnej w Drobnicach, od 1926 w Radoszewicach, od 1928 w Osjakowie. Gdy miał siedem lat, ojciec, właściciel młyna i handlarz bydłem, stracił cały majątek. Z powodu bardzo trudnych warunków materialnych w wieku dwunastu lat opuścił rodziców, pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego w Osjakowie, następnie na dwuletniej praktyce w Zarządzie Gminy Radoszewice, później przez rok w tamtejszym Urzędzie Pocztowym.

Od listopada 1934 jako ochotnik na kursie rekruckim, następnie przydzielony do Pułku Radiotelegraficznego w Warszawie, od stycznia 1935 w Szkole Podoficerskiej. Po jej ukończeniu 23 grudnia 1935 awansowany na stopień kaprala. Od 15 września 1936 jako żołnierz nadterminowy, przygotowywał się do zdania egzaminu dojrzałości. Od września 1937 przeniesiony do rezerwy. Po półroku bezskutecznego poszukiwania pracy, od 15 kwietnia 1938 w II Oddziale Sztabu Głównego WP jako radiooperator, przydzielony do grupy goniometrycznej, namierzającej obce radiostacje.

 

Czytaj więcej
11 lis
0

Uroczystości 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości

W czwartek 11 listopada obchodzimy 104. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej.

Tego dnia członkowie ZZR Samoobrona nie zapominają o uczestnictwie w uroczystościach upamiętniających to wydarzenie w dużych i małych lokalnych społecznościach. Na zdjęciach uroczystości upamiętniające w Bydgoszczy

Czytaj więcej
10 lis
0

Pogrzeb Śp. Marka Wojtery – posła na sejm V kadencji

5 listopada 2022 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe Śp. Marka Wojtery w miejscowości Mazew  w Kościele Świętego Jana Chrzciciela, który zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 59 lat. W imieniu władz Związku i Partii, biura ZZR Samoobrona, kolegów, sympatyków znajomych składamy szczere kondolencje dla rodziny Śp. Marka Wojtery. Niech spoczywa w spokoju.
Przewodniczący Partii i ZZR Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński

Czytaj więcej
09 lis
0

Spotkanie Prezydium i Przewodniczących wojewódzkich

16 listopada 2022 roku (środa) o godz. 11:30 w siedzibie ZZR Samoobrona przy ulicy Al. Jerozolimskie 11/19 lok.14 w Warszawie osbędzie się spotkanie Prezydium Związku i Przewodniczących wojewódzkich. Obecność obowiązkowa.

 

 

Czytaj więcej
04 lis
0

Promocja mięsa wieprzowego w gminie Kowal

W dniu 29.10.2022 r. odbyła się kolejna promocja polskiego mięsa wieprzowego. Tym razem w gminie Kowal w miejscowości Grabkowo (woj. kujawsko-pomorskie). Promocja mięsa towarzyszyła otwarciu sali sportowej dla szkoły, w której udział wzięła Pani Anna Gembicka – sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej przedstawiamy fotorelację:

Czytaj więcej
31 paź
0

[Aktualizacja] Zmarł Marek Wojtera – poseł na sejm V kadencji

Aktualizacja: Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 listopada 2022r. o godz. 11:00 w miejscowości Mazew (województwo łódzkie, w powiecie łęczyckim, w gminie Daszyna) w Kościele Świętego Jana Chrzciciela.
31 października 2022 r. w wieku 59 lat, po ciężkiej chorobie zmarł Marek Wojtera – poseł na sejm V kadencji startujący z listy Samoobrony z okręgu sieradzkiego. W imieniu władz Związku i Partii, biura ZZR Samoobrona, kolegów, sympatyków znajomych składamy szczere kondolencje dla rodziny Śp. Marka Wojtery. Niech spoczywa w spokoju.
Przewodniczący Partii i ZZR Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński

W latach 80. należał do ZSL. Był współzałożycielem struktur ZZR „Samoobrona” w Łęczycy i Kutnie. W 1994 wszedł w skład rady wojewódzkiej partii Przymierze Samoobrona (działającej następnie pod nazwą Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej) w Łodzi. Jest też członkiem rady krajowej tej partii. W tym samym roku został radnym rady gminy Daszyna (do 1998 wchodził też w skład zarządu gminy), a w latach 2002–2005 zasiadał w sejmiku łódzkim II kadencji. Bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych w 2001 (otrzymał 4478 głosów). W 2002 ubiegał się o urząd wójta gminy Daszyna.

W wyborach w 2005, startując z siódmego miejsca listy Samoobrony RP uzyskał mandat poselski na Sejm V kadencji z okręgu sieradzkiego liczbą 8715 głosów. Pracował w Komisji Gospodarki, Komisji Infrastruktury oraz siedmiu podkomisjach.

Czytaj więcej
18 paź
0

KONGRES EUROPEJSKICH ROLNIKÓW 2022

W dniach 12-14 października 2022 w Szybeniku w Chorwacji zorganizowano 10. edycję Kongresu Europejskich Rolników, w której swoją reprezentację miał również Związek Zawodowy Rolników Samoobrony.

Kongres Europejskich Rolników, organizowany przez COPA-COGECA jest kluczowym wydarzeniem dla organizacji oraz ich członków, spółdzielni i organizacji rolniczych z całej UE. Przedmiotem dyskusji są takie kwestie jak m.in. walka ze zmianą klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz podjęcie tematu utraty różnorodności biologicznej, które sprawiły, że Europejski Zielony Ład i powiązane z nim strategie i inicjatywy Komisji Europejskiej znalazły się w centrum debaty politycznej.

Czytaj więcej
03 paź
0

Otwarte spotkanie Rady Krajowej

W dniu 2.10.2022 roku odbyło się otwarte spotkanie Rady Krajowej ZZR Samoobrona, w którym uczestniczyli członkowie Rady Krajowej, Prezydium, przewodniczący oraz koordynatorzy Związku oraz rolnicy i sympatycy ZZR Samoobrona.

Czytaj więcej
27 wrz
0

Zaproszenie na otwarte spotkanie Rady Krajowej

W dniu 2.10.2022 roku o godz. 12:00 w Warszawie przy ul. Hożej 66 (Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich) odbędzie się otwarte spotkanie Rady Krajowej ZZR Samoobrona, na które zapraszamy serdecznieczłonków Rady Krajowej, Prezydium, przewodniczących oraz koordynatorów Związku oraz rolników i sympatyków ZZR Samoobrona.

Zgłoszenie o przybyciu proszę kierować do przewodniczących wojewódzkich, którzy do 30.09 podadzą ilość obecnych na spotkaniu do biura związku Samoobrona.

Z poważaniem,
Przewodniczący ZZR Samoobrona
Lech Kuropatwiński

Czytaj więcej