Blog

16 wrz.
0

KOWR spełnia swoje zadania

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja, której działalność obejmuje wiele dziedzin z sektora rolnego, m.in. gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zadania wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, promocję polskiej żywności oraz zwiększanie eksportu produktów rolno-spożywczych, sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, transfer innowacyjnych rozwiązań i informacji do sektora rolno-spożywczego, wsparcie i monitorowanie rynków rolnych, zadania w ramach programu pomocy żywnościowej dla najuboższych osób w kraju.

KOWR gospodaruje Zasobem WRSP poprzez administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne, obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa oraz tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu. Zagospodarowanie nieruchomości rolnych odbywa się głównie poprzez dzierżawę i sprzedaż.

Od 30 kwietnia 2016 r. tj. od dnia wejścia w życie Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, której głównym zadaniem było zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupowaniu nieruchomości rolnych przez osoby, które nie zapewniały wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze, priorytetem stała się dzierżawa. Należy przypuszczać, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie, gdyż przedłużono wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi do 2026 roku. Zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP wprowadzony wspomnianą wyżej ustawą nie jest bezwzględny. Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.:  nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

Podstawowym kierunkiem rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP jest ich wykorzystanie na cele rolnicze. Nieruchomości rolne Zasobu WRSP są w pierwszej kolejności przeznaczane dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwa rodzinne lub dla osób posiadających kwalifikacje rolnicze zamierzających utworzyć gospodarstwa rodzinne.

KOWR oferuje na cele inwestycyjne nieruchomości rolne z Zasobu WRSP, bardzo atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, przeznaczone zarówno pod: inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysłowe, centra logistyczne, usługowe, handlowe i biznesowe, nowoczesne osiedla mieszkaniowe oraz pod budowę farm fotowoltaicznych.

Realizując projekt pn. „Więcej ziemi dla rolników” w ramach rządowego programu „Polski Ład”, KOWR udostępnił na platformie eRolnik usługę przeglądania działek Zasobu WRSP. Narzędzie to umożliwia ich identyfikację pod względem położenia, powierzchni czy też formy rozdysponowania.

 

Obecnie, według stanu na koniec czerwca 2021 roku w Zasobie WRSP jest 1 mln 357 tys. ha, w tym 1 mln 076 tys. pozostaje w dzierżawie, głównie na terenie działania oddziałów: we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie i Warszawie.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I półroczu 2021 r. wyniosła 15,1 dt/ha. Została ona ustalona na podstawie zawartych w tym okresie 2,4 tys. umów dzierżawy o łącznej powierzchni  ponad 25,7 tys. ha gruntów.

Najwyższe czynsze dzierżawne uzyskano w województwie mazowieckim – 27,6 dt/ha, łódzkim – 25,1 dt/ha i małopolskim – 22,2 dt/ha, a najniższe w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim odpowiednio: 6,6 dt/ha i 9,0 dt/ha.

Średnia cena sprzedaży uzyskana w I półroczu 2021 r. wyniosła 40 602 zł za 1 ha i była wyższa o 21% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Średnią cenę określono na podstawie zawartych w tym półroczu prawie 2,3 tys. umów sprzedaży i sprzedanych  ponad 2,1 tys. ha.

Najwyższe średnie ceny w I półroczu 2021 r. osiągnięto w województwach: dolnośląskim – 59,8 tys. zł/ha, wielkopolskim – 54,2 tys. zł/ha i warmińsko-mazurskim
– 53,6 tys. zł/ha, a najniższe uzyskano w woj. mazowieckim – 16,7 zł/ha i lubelskim – 17,1 zł/ha.

 

Średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu WRSP w I półroczu 2021 r. w zł/ha

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

KOWR współpracuje również z samorządami, udzielając im pomocy poprzez nieodpłatne przekazywanie gruntów na realizację zadań własnych.  Na uzyskanych gruntach powstają szkoły, boiska sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej: hydrofonie, studnie głębinowe, przepompownie, oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także nekropolie. Dotychczas samorządy lokalne otrzymały ponad 57 tys. ha gruntów w całym kraju.

Więcej informacji dotyczących ofert nieruchomości rolnych znajduje się na stronie internetowej KOWR:

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty

Czytaj więcej
15 wrz.
0

30-lecie ZZR Samoobrona [Galeria]

Czytaj więcej
10 wrz.
0

Spotkanie rolników w Skarlinie ws. ASF

Coraz trudniejsza sytuacja na Warmii i Mazurach w związku z kolejnymi ogniskami Afrykańskiego Pomoru Świń. Rolnicy domagają się uruchomienia skupu interwencyjnego żywca wieprzowego i zmiany przepisów dotyczących walki z ASF, które utrudniają im sprzedaż świń z terenów objętych restrykcjami. Na ten temat rozmawiano podczas spotkania w Skarlinie koło Lubawy.

W tym spotkaniu udział wziął również przewodniczący ZZR Samoobrony – Lech Kuropatwiński.

Czytaj więcej
08 wrz.
0

Zaproszenie na 30-lecie ZZR Samoobrona [program]

▶ Koleżanki, koledzy, posłowie, senatorowie, członkowie Samoobrony, zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w 30-leciu ZZR Samoobrona.
🟢SAMOOBRONA JEST TYLKO JEDNA I ONA OBCHODZI 30 LAT 📣
▶ Masz szansę uczestniczyć w uroczystościach
📧 wysyłając e-mail na adres: zwiazek@samoobrona.net.pl
☎️ lub dzwoniąc na nr. tel: 602 695 895
▶ Uroczystości rozpoczną się wg. zamieszczonego programu. Zapraszamy 📣

Obchody 30 – lecia Związku Zawodowego Rolnictwa SAMOOBRONA
Nr rachunku bankowego
75 1160 2202 0000 0005 0137 2763

Czytaj więcej
06 wrz.
0

Dożynki jasnogórskie 2021

W niedzielę 5 września na Jasnej Górze odbyły się Dożynki Jasnogórskie. W uroczystej mszy świętej na jasnogórskich błoniach brał udział prezydent Andrzej Duda, który dziękował rolnikom za ich ciężką pracę i życzył wszystkim, „by pomyślność była we wszystkich polskich domach, byśmy mogli spokojnie pracować, spokojnie wychowywać dzieci”. W uroczystościach udział wziął również ZZR SAMOOBRONA.

Czytaj więcej
03 wrz.
0

Czy Andrzej Lepper został zamordowany? [Wywiad]

 

Czytaj więcej
02 wrz.
0

Kolonie w Mikoszewie 2021

Rok szkolny już się rozpoczął, a my jeszcze dodajemy kilka zdjęć z kolonii w Mikoszewie, gdzie uczestniczyła największa grupa zawierająca 170 dzieci.

Czytaj więcej
02 wrz.
0

41. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych 1980 roku

41 lat temu zostało podpisane Porozumienie gdańskie. Dokładnie 31 sierpnia 1980 roku przez Lecha Wałęsę i Mieczysława Jagielskiego w sali BHP Stoczni Gdańskiej. W celu upamiętnienia tego wydarzenia na Skwerze Solidarności odbyły się uroczystości upamiętniające 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych 1980 roku. Porozumienia te otworzyły drogę do powstania NSZZ „Solidarność”. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele „Solidarności” z Grudziądza i innych miast oraz m.in. reprezentanci ZZR Samoobrona z woj. kujawsko-pomorskiego ze sztandarem.

Czytaj więcej
10 sierpień
0

10. rocznica śmierci Śp. Andrzeja Leppera [GALERIA]

Tegoroczne upamiętnienie śmierci Śp. Andrzeja Leppera odbiło się szerokim echem we wszystkich mediach. Przedstawiamy Państwu szeroką galerię z tego wydarzenia:

Czytaj więcej
06 sierpień
0

Samoobrona upamiętniła 10. rocznicę śmieci Śp. Andrzeja Leppera

5 sierpnia każdego roku od 10 lat Samoobrona upamiętnia tragiczne wydażenie, które na zawsze zmieniło oblicze polityki w Polsce. Nie inaczej było w roku obecnym, w którym działacze oraz sympatycy spotkali się na Placu Trzech Krzyży w Warszawie celem przemarszu pod tablicę na Alejach Jerozolimskich 30, gdzie doszło do tragicznej śmierci niewyjaśnionej zbrodni przewodniczącego SAMOOBRONY – Śp. Andrzeja Leppera.

Wojewódzkie poczty sztandarowe przemaszerowały również pod tablicę, gdzie odbyło się złożenie wieńca i kwiatów przez przewodniczącego, członków prezydium i zebranych pod tablicą przyjaciół Śp. Andrzeja Leppera. Przewodniczący Samoobrony wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Na cmentarzu parafialnym w Krupach członkowie województw północnych Polski ze sztandarami złożyli wieniec, kwiaty i znicze na grobie Śp. Andrzeja Leppera w obecności przewodniczącego i członków prezydium.

>>ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z 10. ROCZNICY ŚMIERCI ANDRZEJA LEPPERA<<

Czytaj więcej
12369