Władze

Przewodniczący

Lech Kuropatwiński

Przewodniczący
Lech Kuropatwiński

Vice Przewodniczący

1.Bergmann Ewa
2.Urbaniak Andrzej
3.Gola Roman
4. Luty Sławomir

Sekretarz Generalny
Zofia Grabczan

Skarbnik
Lucja Rubik

Skład Prezydium Rady Krajowej

1. Michalak Waldemar
2. Duszyński Marek
3. Sargalski Leszek
4. Perkowski Jan
5. Korytkowski Kazimierz
6. Grabczan Zofia
7. Gola Roman
8. Kot Andrzej
9. Wawrzyniak Radosław
10. Bergmann Ewa
11. Sut Włodzimierz
12. Urbaniak Andrzej
13. Sarecki Krzysztof
14. Figlus Michał
15. Płusa szymon
16. Rubik Lucja
17. Jabłoński Stanisław
18. Luty Sławomir
19. Boligłowa Andrzej
20. Niemczyk Marek
21. Adrysiak Grzegorz