W dniach 31.08-1.09.2019 r. w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Dożynki, w których uczestniczyła delegacja ZZR Samoobrona z przewodniczącym Lechem Kuropatwińskim na czele. Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia Bogu za Plony trwało dwa dni. Uroczysta Suma z błogosławieństwem wieńców żniwnych odbyła się w niedzielę o godz. 11:00.

Tegoroczne dożynki w 80. rocznicę wybuchu wojny były też okazją do przypomnienia o tych, którzy bronili i żywili, o patriotycznej postawie chłopów i tragizmie wsi polskiej w latach okupacji. Bp Wiesław Mering zaapelował o obronę wiary i tego dziedzictwa, któremu na imię Polska.