W dniu 7.06.2020 r. o godz. 12:00 w Hotelu u Witaszka ( ul. W. Lercha 5, 05-152 Czosnów ) odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, na którą zapraszamy członków Rady Krajowej wybranych w dniu 16.02.2020 roku oraz przewodniczących województw. Pilne dla przewodniczących wojewódzkich, aby powiadomili wszystkich członków rady krajowej. Obecność punktualna i obowiązkowa.

Porządek posiedzenia:

  1. Wybór prezydium.
  2. Wybór komisji.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Pierwotnie posiedzenie miało odbyć się w dniu 15.03.2020 roku, ale ze względu na wytyczne Ministerstwa Zdrowia, który prosił o nieorganizowanie imprez masowych posiedzenie zostało przełożone na ww. termin.

Prosimy przewodniczących wojewódzkich o dowiezienie na posiedzenie delegatów.

 

Przewodniczący ZZR Samoobrona
Lech Kuropatwiński