27 czerwca 2020 r. odbyły się uroczystości 101 rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – Biedrusko. Na to wydarzenie przybyli władze samorządowe Gminy Suchy Las oraz przedstawiciele wojska w tym warta honorowa w kościele oraz w panteneum Powstania Wielkopolskiego, a przede wszystkim mieszkańcy Biedruska i okolic wraz ze swoimi dziećmi.
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona Województwa Wielkopolskiego w osobie przewodniczącego ZZR Samooborna województwa wielkopolskiego – Józefa Juszkiewicza zapewnił poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości w postaci kuchni polowej z grochówką z wkładką oraz porcję wspaniałej kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej produkowanej w oparciu o certyfikat unijny przez Cech Rzeźników i Wędliniarzy Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Józef Juszkiewicz za wkład w pomoc w organizacji na swoje ręce otrzymał od organizatorów dokument z podziękowaniami.