Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona po przenalizowaniu Ustawy o zmianie Ustawy o ochronie zwierząt z dn. 15.09.2020.

Nasze stanowisko przedstawia się następująco, dot. zwierząt futerkowych. Jesteśmy przeciwni co do całkowitej likwidacji w Polsce wyżej wymienionych zwierząt. Zwierzęta futerkowe w dużej mierze są zjadaczami odpadów różnego typu, które trzeba byłoby utylizować. Pozbawiłoby to dochodów producentów, którzy zajmują się tą produkcją. Zwracamy uwagę, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji usiąść do negocjacji z producentami, przetwórstwami i związkami zawodowymi, by wynegocjować najbardziej optymalne rozwiązania; wyznaczyć lub określić przyszłą produkcje zamienną, aby odbyło się to na zasadzie kompromisu społecznego. Jesteśmy za humanitarnym ubojem, nie zapominając o gospodarce, dochodach rolników i hodowców. Związek Zawodowy Samoobrona prosi wnioskodawców Ustawy o wyrozumiałość społeczno-patriotyczną.

Popieramy stanowisko Ministra Rolnictwa, który odpowiedzialny jest za dochody rolników i odpowiedzialną produkcję zwierząt i otoczenia, mając na uwadze także społeczeństwo.  Zwracamy się o podjęcie pilnej rozmowy negocjacyjnej.

Z poważaniem,
Przewodniczący ZZR Samoobrona
Lech Kuropatwiński

Otrzymują:
Sejm RP
Prezydent
Premier
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kluby i Partie Sejmowe
Senat RP