Przewodniczący ZZR Samoobrona Lech Kuropatwiński zaprasza na spotkanie w dniu 13.09.2020r o godz.  11.30 w biurze Samoobrony w Warszawie Al. Jerozolimskie 11/19 lok.14 następujące osoby:
1. Lech Kuropatwiński – Przewodniczący
2. Ewa Bergmann – Viceprzewodnicząca
3. Andrzej Urbaniak – Viceprzewodniczacy
4. Roman Gola – Viceprzewodniczacy
5. Sławomir Luty -Viceprzewodniczacy
6. Zofia Grabczan – Sekretarz Generalny
7. Lucja Rubik – Skarbnik
8. Waldemar Michalak
9. Marek Duszyński
10. Marek Niemczyk
11. Leszek Sargalski
12.Jan Perkowski
13. Kazimierz Korytkowski
14. Andrzej Kot
15. Radosław Wawrzyniak
16.Włodzimierz Sut
17. Krzysztof Sarecki
18. Michał Figlus
19. Szymon Płusa
20. Stanisłąw jabłoński
21. Andrzej Boligłowa
22. Grzegorz Andrysiak
23. Lutry Aleksander – przewodniczacy woj. małoplskie
24. Józef Juszkiewicz – przewodniczacy woj. wielkopolskie
25. Danuta Hojarska – przewodniczaca woj. pomorskie
26. Michał Sobczyk – przewodniczacy woj. Łodzkie
27. Jan Sochocki – przewodniczący woj. mazowieckie

Porządek spotkania:
1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdenie quorum
2. Powitanie
3. Omówienie spraw bieżących
4. Przygotowanie do odbycia spotkań w terenie
5. Podjęcie uchwał dotyczących dalszej bieżącej działalności.
6. Sorawy różne
7. Zakończenie

Ze względu na ważność obecność obowiązkowa.

Z poważaniem
Lech Kuropatwiński