W dniu 11.10.2021 r. odbędzie się strajk rolników w związku z drastycznym wzrostem cen nawozów. Wzrost cen, który ma miejsce może „dobić” polskie rolnictwo. ZZR Samoobrona nie daje przyzwolenia na takie praktyki i będzie walczyć w imieniu wszystkich rolników !

Strajk odbędzie się w poniedziałek o 9:00 przed zakładem ANWIL we Włocławku (Toruńska 222, 87-800 Włocławek).

Rolniku – nie bądź obojętny!