W dniach 24-25 lutego 2022 r. odbyło się prezydium Copa Cogeca w Brukseli z udziałem ZZR Samoobrona i innych związków rolniczych Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca wszyscy członkowie wyrazili swoją solidarność z ukraińskim społeczeństwem. W tych trudnych czasach nasze myśli szczególnie skierowały się w stronę innych rolników oraz członków spółdzielni.

Nasza solidarność nie kończy się jedynie na słowach. W następnie konfliktu Copa i Cogeca podejmą konkretne działania w nachodzących dniach i tygodniach. W obliczu wojny kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Należy na wczesnym etapie podjąć niezbędne kroki, aby zagwarantować dostawy żywności dla najbardziej pokrzywdzonych, na Ukrainie i całym świecie.