W dniu 13.04.2022 r. odbyło się Posiedzenie Rady Krajowej KRUS, w którym udział wzięli również członkowie ZZR Samoobrona.