W ramach organizowanych kolonii letnich dodany zostałdrugi turnus kolonii letnich do ośrodka Panorama w Kątach Rybackich.
Turnus odbędzie się w terminie 5.08-13.08.2022 r. Serdecznie zapraszamy do rekrutacji u regionalnych koordynatorów!