Wystąpienie przewodniczącego ZZR SAMOOBRONA Lecha Kuropatwińskiego na forum Copa Cogeca w Brukseli w dniu 22.09.2022 r.w temacie priorytetów dla produkcji żywności na świecie