5 listopada 2022 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe Śp. Marka Wojtery w miejscowości Mazew  w Kościele Świętego Jana Chrzciciela, który zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 59 lat. W imieniu władz Związku i Partii, biura ZZR Samoobrona, kolegów, sympatyków znajomych składamy szczere kondolencje dla rodziny Śp. Marka Wojtery. Niech spoczywa w spokoju.
Przewodniczący Partii i ZZR Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński