W tym roku organizatorem kolonii zimowych jest tylko Fundacja „Szansa dla Gmin”,  organizuje wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych w 2023 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2018 roku”

Wypoczynek jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 900,00 zł dla każdego uczestnika. Turnus zimowiska trwać będzie 7 dni (6 noclegów). Odpłatność od rodziców wynosi 800,00 zł dla dzieci z dofinansowaniem FS  oraz 1700,00 dla dzieci spoza dofinansowania FS.

Zimowiska będą organizowane w następujących Ośrodkach:

  • Dom Wczasowy Halina w Zakopanem ul. Olcza Stachonie 28 i 28A
  • Kwatery Prywatne Andrzej Sieczka w Poroninie ul. Kasprowicza 41A
  • Ośrodek Wypoczynkowy „Ranczo” w Wołkowyjach ul. Słoneczna 37
  • Ośrodek Wypoczynkowy „Ryś Słoneczna Góra w Karpaczu ul. Sanatoryjna 1
  • Dom Wczasowy Limba w Wiśle ul. Górnośląska 5

Wszytskie pliki do pobrania i aktualności z tym związane znajdują się na stronie internetowej Fundacji „Szansa dla Gmin”

Strona internetowa: www.szansadlagmin.pl