Poniżej prezentujemy stanowiwsko Ministerstwa Rolnictwa na nasze pismo z dnia 27 stycznia 2023 r. ws. problemów spowodowanych zwiększonym importem rolnym z Ukrainy.

Szanowni Państwo,

dziękuję za propozycje NSZZ RI Solidarność, ZZR Ojczyzna, ZZR Samoobrona przekazane przy piśmie z 27 stycznia 2023 roku. Zgadzam się, że problemy powodowane przez zwiększony import rolny z Ukrainy wymagają pilnej reakcji i skutecznej decyzji na poziomie unijnym.

Koncepcja przymusowej alokacji wśród krajów UE produktów rolnych importowanych z Ukrainy nie jest możliwa do realizacji ze względu na zasady rynku jednolitego UE. Przystępując w 2004r. do UE, Polska weszła w obszar jednolitego rynku. Oznacza to brak granic celnych między krajami członkowskimi UE i swobodne przemieszczanie się towarów w ramach wspólnego rynku UE. Poszukujemy takich rozwiązań, które byłyby zgodne z regułami rynku wewnętrznego i zobowiązaniami międzynarodowymi UE, a jednocześnie mogły stanowić skuteczną odpowiedź na zaistniałe trudności.

Dyskusja na ten temat odbyła się na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 30 stycznia. Polska, występując również w imieniu Bułgarii, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji, przedstawiła sytuację na rynkach rolnych po rosyjskiej agresji na Ukrainę i zaapelowała do Komisji Europejskiej o reakcję na szczególnie trudną sytuację rolników krajów sąsiadujących i położonych blisko Ukrainy. Podkreśliliśmy, że pomagając Ukrainie, należy uwzględnić ekonomiczny interes rolników, zwłaszcza w krajach sąsiadujących, w których występują problemy powodowane wzrostem importu z Ukrainy.

Przebieg dyskusji pokazał, że z naszym stanowiskiem zgodziło się kolejnych kilka krajów. Zrozumienie dla potrzeby podjęcia działań wyraził również komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Powiedział, że jest zdecydowany zaproponować użycie rezerwy kryzysowej dla wsparcia rolników dotkniętych problemem nadmiernego przywozu produktów rolnych z Ukrainy. Zaapelował do wszystkich krajów członkowskich o solidarność w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku Henryk Kowalczyk

 

Pismo, na które Ministerstwo odpowiedziało można zobaczyć klikając poniżej:

Pismo NSZZ RI, ZZR Ojczyzna, ZZR Samoobrona z dnia 27 stycznia 2023 roku