W dniach 16-17 lutego odbyło się Prezydium Copa Cogeca w Brukseli, w którym brał udział Przewodniczący ZZR Samoobrona – Marek Duszyński.  Tematem posiedzenia był m.in dopłaty do nasiennictwa stosowania Glifosatu oraz Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027 – dobrostan zwierząt.

Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólnie dbamy o to, aby rolnictwo europejskie było zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne, gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom osób w Europie.