Przedstawiciele Pogotowia Strajkowego Rolników, utworzonego przez NSZZ Solidarność RI, OPZZRiOR, ZZR Samoobrona, ZZR Korona, ZZR Ojczyzna oraz Instytut Gospodarki Rolnej, w styczniu przedstawiło swoje postulaty premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi. Mimo obietnic ze strony rządowej postulaty te nie zostały spełnione.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w odpowiedzi na te postulaty napisał, że zboże z Ukrainy jest już ewidencjonowane i kontrolowane, w związku z czym do Polski z Ukrainy napływa jedynie zboże: nasienne kontrolowane przez PIORIN, paszowe – przez Inspekcję Weterynaryjną oraz konsumpcyjne – przez IJHARS. Niekontrolowany napływ tzw. zboża technicznego został „zastopowany” w porozumieniu z rządem Ukrainy i obecnie nie ma już takiej kategorii jak zboże techniczne.

W związku z otrzymanym pismem w imieniu pogotowia strajkowego rolników, uprzejmie informujemy, że podtrzymujemy ogłoszone pogotowie strajkowe. W dalszym ciągu będziemy prowadzić trójstronny dialog z Premierem i MRiRW w celu osiągnięcia szerszych zmian i regulacji w dziedzinie gospodarki rolnej naszego kraju oraz będziemy monitorować terminy i postępy realizacji poszczególnych postulatów