Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na kolonie letnie 2023 w formie turnusów wyjazdowych w 2023 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Wypoczynek letni jest sfinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 1.000,00 zł dla każdego uczestnika. Turnus kolonii letniej trwać będzie 9 dni (8 noclegów). Odpłatność od rodziców wynosi 800 zł dla dzieci z dofinansowaniem FS oraz 1700 zł dla dzieci spoza dofinansowania FS.

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na poniższy rachunek bankowy:
Bank Millenium: 80 1160 2202 0000 0003 4945 5929

OŚRODKI WYPOCZYNKOWE:

– Ośrodek Kolonijny PIONIER w Łukęcinie
– Ośrodek Kolonijny MARYSIEŃKA w Jarosławcu
– Ośrodek Kolonijny SAWA w Stegnie
– Ośrodek Kolonijny KORONA w Mikoszewie

Zapraszamy do kontaktu z osobami, które prowadzą nabór wybierając zakładkę konkretnego województwa:

WYKAZ OSÓB REKRUTUJACYCH NA KOLONIE LETNIE 2023

Podlaskie
Jan Perkowski tel. 606 317 266

Warmińsko-mazurskie
Leszek Sargalski 500-142-505

Pomorskie
Danuta Hojarska tel. 607 203 754

Kujawsko-pomorskie
Marek Duszyński tel. 693 296 470
Katarzyna Nartowska tel. 669 772 149

Wielkopolskie
Józef Juszkiewicz tel: 61 4278051 lub 501 702 266,

Świętokrzyskie
Lucja Rubik tel. 608 451 962

Łódzkie
Włodzimierz Sut tel. 722 362 720

Małopolskie
Aleksander Luty tel. 502442742, tel. 12 287 30 95
Anna Bubak tel. 888714433
Sławomir Luty tel. 512 118 172

Mazowieckie
Katarzyna Lipińska tel. 792110098

Śląskie
Marzena Kyrcz tel. 511 017 470
Krzysztof Sarecki tel: : 501-808-305

Lubelskie:
Paweł Strawa tel. 691257265
Elżbieta Chmiel tel. 501029075