Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona aktywnie uczestniczy w Komisjach Rolnictwa organizowanych przez w gmachu Sejmu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym razem podczas Komisji Rolnictwa w dniu 16.08.2023 r. dyskutowano m.in. na temat koni oraz zwierząr kopytkowych.