Konferencja Liderów Rolnictwa to wydarzenie odbywające się dwa razy w roku, które gromadzi liderów gospodarstw rolnych z Unii Europejskiej i Ameryki Północnej w celu omówienia palących kwestii mających wpływ na rolnictwo oraz współpracy i wymiany pomysłów w celu znalezienia rozwiązań.

Tegoroczne wydarzenie odbyło się na pięknej Wyspie Księcia Edwarda w dniach 12–14 września 2023 r. Konferencja Rolnicza zgromadziła około 250 przedstawicieli z państw członkowskich UE, a także z Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych Ameryki, na której omawiano wyzwania i możliwości sektora rolnego. Biorąc pod uwagę tak wiele zmian w obszarach polityki będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze rolnym (np. handel międzynarodowy, innowacje i technologia, ekonomika rolnictwa, zrównoważony rozwój, rozwój polityki, trendy rynkowe i trendy konsumenckie). Konferencja była platformę do konstruktywnej debaty dla rolników i organizacji rolniczych.

Odbyły się także wydarzenia towarzyszące i rozrywki, takie jak wycieczki po gospodarstwach. W wydarzeniu uczestniczyła delegacja ZZR Samoobrona.