Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona  ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek zimowy 2024. w formie turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku”

Wypoczynek zimowy jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 900,00 zł dla każdego uczestnika. Warunkiem zapisania dziecka na kolonie jest zapłata zaliczki w wysokości  200,00 złotych. Turnus zimowiska trwać będzie 7 dni (6 noclegów).

Odpłatność od rodziców wynosi 750,00 zł dla dzieci z dofinansowaniem FS  oraz 1.650,00 dla dzieci spoza dofinansowania FS.
Wpłaty należy dokonywać wyłącznie  na poniższy rachunek bankowy:
Bank Millenium: 80 11602202 0000 0003 4945 5929

Zimowisko będzie organizowane w następujących Ośrodkach:

  •  Dom Wczasowy Halina w Zakopanem
  • Kwatery Prywatne A. Sieczka w Poroninie
  • Dom Wypoczynkowy PILSKO w Korbielowie ul. Beskidzka 15
  • Ośrodek Wypoczynkowy RANCHO Wołkowyja

WYKAZ OSÓB REKRUTUJACYCH NA KOLONIE ZIMOWE 2024

Podlaskie
Jan Perkowski tel. 606 317 266

Warmińsko-mazurskie
Szymon Sargalski 513 141 442
Dagmara Wejnarska 696 475 984

Pomorskie
Danuta Hojarska tel. 607 203 754

Kujawsko-pomorskie
Marek Duszyński tel. 693 296 470
Katarzyna Nartowska tel. 669 772 149

Wielkopolskie
Józef Juszkiewicz tel. 793 853 307
Ewa Bergman tel. 660 738 880

Świętokrzyskie
Lucja Rubik tel. 608 451 962
Szymon Płusa tel. 602 646 757

Łódzkie
Włodzimierz Sut tel. 722 362 720

Małopolskie
Aleksander Luty tel. 502442742, tel. 12 287 30 95
Anna Bubak tel. 888714433
Sławomir Luty tel. 512 118 172

Mazowieckie
Katarzyna Lipińska tel. 792 110 098
Ewelina Oziemska tel. 695 288 653

Śląskie
Marzena Kyrcz tel. 511 017 470
Krzysztof Sarecki tel. 501 808 305

Lubelskie:
Paweł Strawa tel. 691 257 265
Elżbieta Chmiel tel. 501 029 075

Dolnośląskie:
Estera Kaptur tel. 663 466 703

Łódzkie:
Włodzimierz Sut tel. 722 362 720
Janina Urbaniak tel. 505 181 697