W dniu 20 kwietnia 2024 r. w Warszawie odbyła się Rada Krajowa Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. Głównym tematem podejmowanym podczas obrad była aktualna sytuacja w rolnictwie oraz protesty rolników.

Podczas obrad Rady Krajowej Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, uczestnicy podkreślali pilną potrzebę działań zaradczych wobec narastających trudności ekonomicznych w sektorze rolniczym. Ponadto, omawiano propozycje skutecznych środków wsparcia, mających na celu poprawę warunków pracy i życia polskich rolników.