Przewodniczący Wojewódzcy ZZR Samoobrona są proszeni o informacje odnoście osób związanych z działalnością ZZR Samoobrona oraz pełniących funkcję w takich instytucjach jak: Krajowych Ośrodkach Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkich Radach Społecznych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego, Wojewódzkich i Powiatowych Radach Rynku Pracy, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Radnych: Gminnych, Powiatowych, Sejmików Wojewódzkich, aby zadeklarowały czy podpiszą deklaracje członkowską i czy będą opłacać składki członkowskie zgodnie z Statutem ZZR Samoobrona. Prosimy również, osoby zadeklarowane z wyżej wymienionych instytucji o przekazywanie informacji z posiedzeń Komisji.
Wszelkie pisma wysyłane przez działaczy ZZR Samoobrona danego województwa do instytucji państwowych, powinny być kierowane w pierwszej kolejności do Biura ZZR Samoobrona celem informacyjnym.

Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY ZZR SAMOOBRONA” Marek Duszyński