Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona zawiadamia że do dnia 19 czerwca 2024 roku do godziny 12.00 w postępowaniu dotyczącym organizacji, realizacji projektu i koordynacji działań z zakresu promocji polskiej wieprzowiny oraz przetworów z mięsa wieprzowego podczas akcji promocyjnej „Wieprzowina królową polskich stołów”  została złożona jedna oferta przez następującego wykonawcę: 

1. AKUKS Agnieszka Parzybut-Durand. 

Oferta firmy AKUKS Agnieszka Parzybut-Durand została uznana za spełniającą wszystkie kryteria.